หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
บุคลากร
 
 


นางอภิญญา มาลินันท์
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หนองหมู
โทร : 036-200231-2 ต่อ 12
 
กองคลัง
 


นางอภิญญา มาลินันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเพ็ญจันทร์ โง้วสกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางสาวเกศรา สุมาลานุกูล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวรุ้งทอง กล่อมกมล
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.


นายเสกสรรค์ จันทร์สิงห์ขรณ์
คนงานทั่วไป