หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางกัญชพร เกตุเรน
ปลัด อบต.หนองหมู
โทร : 036-200231-2 ต่อ 12
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรุ่งศรี คงสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-200231-2 ต่อ 14


นางอภิญญา มาลินันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-200231-2 ต่อ 12


นางสาวรุ่งศรี คงสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 036-200231-2 ต่อ 14


นางสาวรุ่งศรี คงสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036-200231-2 ต่อ 14