หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


ส.ต.ท.หญิงลำพา กายเพชร
ปลัด อบต.หนองหมู
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรุ่งศรี คงสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอภิญญา มาลินันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม