หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานงานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานการเจ้าหน้าที่
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานก่อสร้าง
- งานผังเมือง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด