หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู  6 ต.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองหมู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู  6 ต.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.หนองหมู เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู  6 ต.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2564  1 ต.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็แรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 ครั้งที่ 1  20 ก.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้  13 ก.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2564  1 ก.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู  16 ส.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564  2 ส.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่  2 ส.ค. 2564 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10