หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
สมาชิกสภา
 
 


นายองอาจ ภู่พราหมณ์
ประธานสภา
 


นายอุดม โชติช่วง
รองประธานสภา


นายบุญยืน ดาวเรือง
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายจิน เอกเจจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เข็มกลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสุพันธ์ สินธรวรวิทย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายคมสันต์ บรรเลง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายจรัญ จั่นเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8