หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
สมาชิกสภา
 
 


นายบุญสม ทองแดง
ประธานสภา
 


นายสำริด อาสนะ
รองประธานสภา


นางสาวขวัญเรือน ปิ่นเปีย
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายจิน เอกเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางอนงค์ บุษบงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


ว่าที่ ร.ต.สมภพ เข็มกลัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายอำนาจ สันโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายขวัญชัย ศิริไพศาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายอุดม โชติช่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5