หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลหนองหมู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหมู
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
1
2
3
 
 
 
นายสุชาติ น้อยคำมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
 
  ข่าวสาร  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
คู่มือประชาชน
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.หนองหมู
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 

กระดานสนทนา
   
 
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกร [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 94 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินลูกรัง สายเลียบคลอง 33 (บริเวณเลียบคลอง 33 หม [ 14 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 79 
ฉบับร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 13 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 79 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ [ 18 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข 2 รายการ [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 84 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ สนง. สำนักปลัด 2 รายการ [ 18 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 72 
   
 
   
 
การยื่นค่าจัดทำศพผู้สูงอายุ (15 พ.ย. 2566)    อ่าน 117  ตอบ 1  
เลิฟซี ทราเวล (21 ก.ย. 2566)    อ่าน 63  ตอบ 0  
การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (8 มี.ค. 2566)    อ่าน 124  ตอบ 2  
   
   
 
     
 
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด
   
 


ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปั๊มบาดาล 2HP 220V) (14 ใบพัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปั๊มบาดาล 2HP 220V) (14 ใบพัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ปั๊มบาดาล 2HP 220V) (14 ใบพัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเ [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]

   
 
     
 
 
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก  
 
  หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4968  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim กสธ. มท 0819.3/ว4962  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/17139  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4942  [ 28 พ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16936-17002 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว4947  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) กต. มท 0818.3/ว4915 เอกสารแนบ  [ 28 พ.ย. 2566 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
 
   
 
การดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
รายงานความพร้อมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners) [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
การขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของอปท. ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 25 
ขอเชิญประชุม [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1 - 3 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green Area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทย ได้รับสถานภาพว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัควีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี(HPV) [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
แจ้งมติ ก.ท.จ.สระบุรี ครั้งที่ 11/2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 259 
ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 23 
มติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 260 
 
   
 
อบต.หนองสรวง ประกาศ อบต.หนองสรวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน เร่งดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมแ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ป๊อกแป๊ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตั [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลาดน้อย วันศุกร์ที่ 1​ ธันวาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลตลาดน้อย จัดโครงการโรงเ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ดำเนินการออกเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยาก [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลาดน้อย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย มอบหมายให้กอง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ตลาดน้อย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายประชุม ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีตำบลตลาดน้อย มอบหมายให้กอง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง การประชุมสภาเทศบาลตำบลพุกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ฯ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง การประชุมสภาเทศบาลตำบลพุกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองนาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบต [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.พุคำจาน ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สองคอน มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
 
 
     
 
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
ดูทั้งหมด
   
 


ทต.คชสิทธิ์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ประจำเดือนธันว [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญ โดยวิธีเฉพ [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ประจำเดือนธันว [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.คชสิทธิ์ จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งเวทีสำหรับโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในว [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโคร [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.หนองแก จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก ประจำเดื [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.สร่างโศก จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร่างโศก ประจำเดื [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.ธารเกษม จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566 (18 วันทำการ) จำนวนนักเร [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.ธารเกษม จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2566 (18 วันทำการ) จำนวนนักเร [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันท [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันท [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันท [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.หนองโรง จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันท [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.กุดนกเปล้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ป [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการ ทะเบียน กจ 7168 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.หินกอง จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านป่า ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2566 (วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 พฤษภาคม [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 3 โรงเรียน [ 30 พ.ย. 2566 ]
   
 
     
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์จักสาน
ศูนย์เรียนรู้บ้านคัน
สถานที่
สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
E-Service
ตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
คำร้องแจ้งซ่อม ดวงไฟฟ้าสาธารณะ คำขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 19 มิ.ย. 2563
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-859-8515

ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองหมู พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณุปโภค
  การให้บริหารด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านการบริหารงานบุคคล

ช่องทางที่ 1 สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู โทร. 0-3620-0231-2

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) admin@nongmoosao.go.th

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทางกล่องข้อความเฟสบุค "อบต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี"