หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท

อุทยานเห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ทุ่งทานตะวัน อ.มวกเหล็ก

ผาเสด็จ ประวัติศาสตร์การรถไฟของไทย

ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ อ.แก่งคอย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติหน่วยงาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมูได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539
 
ที่ตั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอวิหารแดง ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสระบุรี ประมาณ 42.4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 53.8 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 33,625 ไร่)
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลหนองหมู มีประชากร รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3,216 คน แยกเป็น
 
ชาย1,569 คน คิดเป็นร้อยละ48.79
 
หญิง 1,647 คน คิดเป็นร้อยละ 51.21
 
จำนวนครัวเรือน 1,034 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 59.78 คน/ตร.กม.
 
 
ประวัติตำบล
สมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างวัด และมีลำคลองไหลผ่าน ชาวบ้านเล่าว่าจะมีหมูป่ามากินน้ำเป็นจำนวนมาก น้ำในคลองนี้ก็ใช้สำหรับอุปโภค/บริโภค จึงเรียกว่า "หนองหมูป่า" ต่อมามีชาวบ้านมาอาศัยกันมากขึ้น จึงเรียกว่า "หนองหมู" จนถึงปัจจุบัน
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  ทิศตะวันออก