หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
สมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีหนองน้ำขนาดใหญ่
อยู่ระหว่างวัด และมีลำคลองไหลผ่าน ชาวบ้านเล่าว่าจะมีหมูป่ามากินน้ำเป็นจำนวนมาก น้ำในคลองนี้ก็ใช้สำหรับอุปโภค/บริโภค จึงเรียกว่า "หนองหมูป่า" ต่อมามีชาวบ้านมาอาศัยกันมากขึ้น จึงเรียกว่า "หนองหมู" จนถึงปัจจุบัน
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 6 บ้านคลองสามสิบสาม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอวิหารแดง ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสระบุรี ประมาณ 42.4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 53.8 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 33,625 ไร่)
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,216 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 1,569 คน คิดเป็นร้อยละ 48.79
  หญิง จำนวน 1,647 คน คิดเป็นร้อยละ 51.21
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,034 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 59.78 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านพริก
ตำบลศาลาครุ
อำเภอบ้านนา
อำเภอหนองเสือ
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองโรง
และตำบลนพรัตน์
อำเภอหนองแค
อำเภอหนองเสือ
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดปทุมธานี
 
ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ตำบลหนองโรง
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
และตำบลนพรัตน์
อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
ตำบลหนองหมู
ตำบลบ้านพริก
อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก
และตำบลศาลาครุ
อำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหนองหมูเหนือ 53 53 106 31
2 บ้านหนองหมูใต้ 65 64 129 53
3 บ้านคันลำ 151 152 303 99
4 บ้านสหกรณ์ 468 490 958 280
5 บ้านสร้างบุญ 178 180 358 102
6 บ้านคลองสามสิบสาม 230 221 451 116
7 บ้านหนองหมู 114 134 248 147
8 บ้านหนองสามขา 310 353 663 206
  รวม 1,569 1,647 3,216 1,034
** ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอวิหารแดง 17 พฤษภาคม 2563 **