หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท

อุทยานเห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ทุ่งทานตะวัน อ.มวกเหล็ก

ผาเสด็จ ประวัติศาสตร์การรถไฟของไทย

ถ้ำพระโพธิ์สัตว์ อ.แก่งคอย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
1
2
3
4
5
   
 
ภูมิประเทศ
  ภูมิประเภทของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหมู่บ้านตั้งอยู่ทางภาคกลาง ของประเทศเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย และทำการเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู
 
ฤดูร้อน เริ่มเดือน ก.พ. - พ.ค.
 
ฤดูฝน เริ่มเดือน พ.ค. - ต.ค.
 
ฤดูหนาว เริ่มเดือน ต.ค. - ก.พ.
 
การศึกษาในตำบล
  สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนวัดคลองใหม่ หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนวัดสร้างบุญ หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 6
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 
ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมถนนบางส่วน
 
การสื่อสารในตำบล
 
โทรศัพท์ ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนท ี่กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประเพณี
 
ประเพณีขึ้นปีใหม่ ประเพณีลอยกระทง
 
ประเพณีวังสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการจัดปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 60 พูดภาษากลาง
ร้อยละ 40 พูดภาษาอิสาน

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90
 
วัด จำนวน 3 แห่ง

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 10
 
มัสยิด จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
การคมนาคม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
รพ.สต.สหกรณ์หนองเสือ หมู่ที่ 4
 
รพ.สต.หนองหมู หมู่ที่ 7

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ี่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ 70 โดย แยกได้ดังนี้
 
ถนน คสล. จำนวน 11 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย
 
ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
 
ประปาในตำบล
 

การประปา อบต.หนองหมู ไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง มีแต่ระบบประปาบาดาล และระบบประปาผิวดินในตำบล มีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
 
ประปาบาดาล จำนวน 7 แห่ง
 
ประปาผิวดิน จำนวน 2 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
อาชีพประชากร

การบริการ
 
ร้านอาหาร จำนวน 6 แห่ง

การพาณิชย์
 
ร้านค้าต่าง ๆ จำนวน 22 แห่ง
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรทีสำคัญ
ได้แก่ ข้าว ปาล์ม กล้วย
 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 90
 
อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 10
 
การท่องเที่ยว
 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบล ได้แก่ เจดีย์พระคุณแม่ วัดคลองใหม่
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู จ.สระบุรี โทร : 0-3620-0231-2
รับเรื่องร้องเรียน โทร 0-3620-0231-2
จำนวนผู้เข้าชม 8,356 เริ่มนับ 19 มิ.ย. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10