หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายสุชาติ น้อยคำมูล
นายก อบต.หนองหมู
โทร : 036-200230 ต่อ16
 


นายสำริด อาสนะ
รองนายก อบต.หนองหมู
โทร : 036-200230 ต่อ16


นายมรุเดช ธงรัตนะ
รองนายก อบต.หนองหมู
โทร : 036-200230 ต่อ16
 


นางสาวฉวีวรรณ ตันลือนาม
เลขานุการนายก
โทร : 036-200230 ต่อ16