หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญในชุมชน
 
 

ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงารนผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องการติดเชื้อเอดส์ [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะการคัดแยกที่ต้นทาง [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)